Teklifler ödüllendirilir

Nafis Nakh’ta bir organizasyonu yönetmenin en iyi yolunun onu kolektif akılla yürütmek olduğuna inanıyoruz. Her çalışanın ürünü etkileme ve fikrini sunma fırsatı olmalıdır. Genellikle üretim sürecinde daha fazla tasarruf sağlayan fikirler. Bunun Nafis Nakh için sağladığı faydaların yanı sıra ekip çalışmasını ve aidiyet duygusunu da artırır. Nafis Nakh ‘in öneri sistemi, 2005’ten beri bu yaklaşıma dayalı olarak oluşturulmuştur.

Bugüne kadar çalışanlar tarafından alınan teklif sayısı, yaklaşık %25’i onaylanıp hayata geçirilen 36.000’den fazla tekliftir.

Nafis Nakh, teklif verenleri teşvik etmek için, tasarruf edilmiş tutarının %8’i tasarımcılara ödül olarak, %50’ye kadar yöneticilere ve %20’ye kadarını sponsora ödül olarak öder. Nafis Nakh’in koleksiyonunda, tüm paydaşlar, yıl boyunca yaptıkları tasarruf karşılığında tekliflerini ödüllendirmenin yanı sıra yıl sonu nakit ödüllerinin tadını çıkarabilirler.