Nafiseh İplik firmasında, işin doğasını dünyayı yaşanabilir kılmak için bir çözüm sunmak olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği gelişim yaklaşımı olarak benimseyen işletmelerin daha fazla deneyime ve bunun sonucunda daha kaliteli çözümlere yöneldiğine inanıyoruz. Ancak sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip bir işletme olmak, gezegeni ve kaynaklarını dikkate almadan mümkün değildir. Hele günümüz kent insanı, bu kaynakların bir gün tükeneceğini düşünmeden, daha rahat ve daha iyi bir yaşam için sürekli olarak farklı kaynaklara tutunurken. Bu nedenle doğal kaynaklar giderek azalmaktadır. Ve iklim değişikliği bugün çevreciler için en önemli endişelerden biri.

Nafiseh Nakh Company’de her zaman dünyanın geleceğine bakarak vizyonumuzu çizmeye çalışıyoruz. Ayrıca işletmelerin gelecek nesiller için dünyanın sürdürülebilirliğini garanti edebilecek sürdürülebilir ekosistemlere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Aslında bizler, yeryüzünü gelecek nesillere güvenli bir şekilde devretmeyi “sorumluluğumuz” olarak görüyoruz.

Böyle bir yaklaşımla tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik ve Nafis Nakh firması daha çok üç ana alana odaklanıyor:

Atık suların, atıkların ve kirleticilerin kontrolü:

Bu alandaki en önemli hassas önlemlerden biri, atıkların KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı) ve BOİ (biyokimyasal oksijen ihtiyacı) gibi göstergelerin kontrolüdür. Şirketin enerji santralleri ve tesislerinin egzoz kirliliğini kontrol altına almak için de önlemler alınmaktadır.

Enerji Yönetimi:

Enerjiyi yönetmek için Nafis Nakh, SFC endeksi kontrolünü aylık gündemine almıştır.

Çevre dostu ürünlerin üretimi:

Antibakteriyel iplikler ve geç yakan iplikler çevreye ayak uyduran seçkin iplik ürünleri arasındadır.

Çevre koruma kültürünün teşvik edilmesi:

Nafis Nakh firması, çevre koruma kültürünü yaymak için gönüllü yönetici programları yürütmüştür.

Nafis Nakh, 2015 yılında çevreyi korumak ve geliştirmek amacıyla ISO14001 standart belgesini de aldı.

Çalışma alanında sürdürülebilirlik:

Nafis Nakh, çalışma alanının sürdürülebilirliği için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı bir öncelik haline getirmiştir. Örneğin, çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınan önlemler. Ayrıca çalışma değerlerini ekip çalışması, yüksek etik standartlara bağlılık, güven, esneklik ve dürüstlüğün öneminde görmektedir.

İşyerinin fiziki alanı da çevreye daha fazla önem verme yolunda adımlar atacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin fabrika alanının %20’si yeşil alandır. Dinamik bir çalışma ortamı yaratmada çevre dostu ve çok etkili bir eylemdir.

Nafis Nakh olarak, çevreyi düşünmeden, çevre koruma ve arazi sürdürülebilirliği yaklaşımına sahip bir iş sahibi olmanın imkansız olduğuna inanıyoruz. Ülkenin tekstil endüstrisini ve gelişimini etkilemek (ki bu da Nafis Nakh’in en önemli hedeflerinden biridir) böyle durumlarda gerçekleşir. Bunlar gelecek nesiller için daha iyi bir zemin için umut edilebilecek koşullar.