Hepimize ait bir sorumluluk

Sosyal sorumluluk, bir tür iş yeterliliği testidir. Toplumun daha basit ihtiyaçlarını daha doğrudan karşılamak için nasıl adımlar atılacağına cevap vermelidir. Sosyal sorumluluk konusu iş dünyasında çok yeni ama her geçen yıl daha fazla şirket bunun farkına varıyor ve gündemlerini bu teste göre belirliyor.

Sosyal sorumluluk ile ne kastedilmektedir? Şehir, hükümet, rakipler ve müşteriler ölçeğinde şirketlerin ve komplekslerin sorumlulukları nelerdir? Topluma ve çevreye karşı sorumlulukları nelerdir? Sosyal sorumluluk testinde şirketlerin tek bir soruyu yanıtlaması gerekiyor: Hedeflerine ve sloganlarına ne kadar bağlılar?

Sosyal sorumluluk nedir?

Sosyal sorumluluk, bir kuruluşun olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarma ve olumsuz etkilerini en aza indirme taahhüdüdür. Tek kelimeyle, işler toplumun genel refahı ile aktif olarak ilgilenmelidir. İnsan sorumluluğu ve çevresel sorumluluk olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan faaliyetler:

  • İnsan sorumluluğu:

Aslında bir şirketin müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve yatırımcılarına, devlete ve rakiplerine karşı tanımladığı sorumlulukların tamamıdır. Örneğin, bir işletme , çalışanlar için güvenli ve motive edilmiş bir çalışma ortamı yaratmak zorundadır. Veya eleştirileri ve yorumları duymak için bir alan sağlamaktır. Veya bir şirketin, hissedarlara ve yatırımcılara, şirketin mali durumu ve kâr ve zararları hakkında adil bir resim sağlamak için sosyal bir sorumluluğu vardır. Ayrıca müşterilerine kaliteli ürünler sunmaktan ve araştırma geliştirme ekibini daha yenilikçi ve kullanışlı ürünler üretmek için kullanmaktan sorumludur.

Ya da en önemlisi, sosyal insan sorumluluğunun bir parçası, toplumu ve daha geniş bir insan çevresini hedef alan iş fırsatları yaratmaktır.

  • Çevresel sorumluluk:

Çevresel sorumluluğuna dikkat eden bir firma, üretim sürecinde çevre dostu ekipmanlar kullanabilmelidir. Ayrıca verimli bir sistemle kirliliği ve israfı en aza indirmeye çalışmalıdır.

Nafis Nakh sosyal sorumluluğunu nasıl tanımlıyor?

Nafis Nakh Company, sosyal sorumluluğunu, çalışanların ve çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmetler sunarak ve ayrıca bazı hayır faaliyetlerine katılarak yerine getirmeye çalışmıştır. Aşağıdaki faaliyetler Nafis Nakh’ın kendisi için tanımladığı sosyal sorumluluk örnekleridir:

  • Hayır kurumlarına katılım:

Örneğin, sağlık personeline ve Ghazvin Tıp Bilimleri Üniversitesi’ne koronavirüsle mücadelede yardımcı olmak veya Çocuk Kanser Enstitüsü (Max) yardım kuruluşuna yardım etmek.

  • Çalışanlara güvenli ve istikrarlı bir çalışma ortamı sağlayın:

Örneğin, çalışanlara ve ailelerine tıbbi hizmetler veya danışmanlık sağlamak.

  • Çevreyi korumaya yönelik önlemler:

Çevre dostu ürünlerin (antibakteriyel iplik ve alev geciktirici iplik gibi) üretilmesi bu önlemlerden biridir. Nafis Nakh ayrıca bir çevre koruma kültürünü teşvik etmek için gönüllü yürütme programları da uygulamıştır.

Çevreye ve doğal kaynaklara karşı sorumlu bir yaklaşım elbette sosyal bir sorumluluk değil, bir görev olmalıdır. Geleceğin geleceği, sosyal sorumluluklarımıza ve bugün nasıl tüketip ürettiğimize bağlıdır, bu nedenle toprağı korumak hepimiz için bir yüktür. (Bu web sitesinin sürdürülebilirlik bölümünde Nafis Nakh şirketinin çevre dostu eylemleri hakkında bilgi edinin).