محل کار:
قزوین- شهر صنعتی لیا
تحصیلات:
 فوق ديپلم يا ليسانس برق
حوزه کاری:
واحدبرق، فرایند فنی

در این نقش باید:

  • به یادگیری علاقمند باشید و خود را با دانش روز همراه سازید.
  • اهل کار تیمی بوده و برای پیشبرد پروژه، همراه و پشتیبان اعضای تیم باشید.
  • با مسائل و چالش‌های پیش رو دست و پنجه نرم کنید و حل این چالش‌ها را جز کارهای روزمره خود بدانید.

پیش‌نیاز

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط – حداكثر 35 سال سن