چشم‌انداز ما:

نفیس نخ نماد نوآفرینی، مشتری مداری و توسعه پایدار

 

مأموریت ما:

تيم نفيس با شناسایی نياز حال و آينده‌ی ذینفعان، تأمين تار و پودی ماندگار، نوآوری و ارائه‌ خدمات شایسته و کیفیت برتر، ارزش می آفريند.

 

ارزش‌های ما:

توجه به سرمایه های انسانی

صداقت

احترام

مسئولیت پذیری

خط و مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

خط و مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در شرکت نفیس نخ

چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمانی در نفیس نخ

چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمانی در نفیس نخ