چشم‌انداز ما:

دست‌یابی به بیش از هشتاد درصد رضایت تمامی ذینفعان

 

مأموریت ما:

تيم نفيس نخ با شناسايي نياز حال و آينده‌ی ذینفعان با تأمين تاروپودي ماندگار، با نوآوري و ارائه‌ خدمات شایسته و کیفیت برتر ارزش مي‌آفريند.

 

ارزش‌های ما:

توجه به ذینفعان

ابداع و ابتکار

احترام و صداقت

هم‌افزایی و نتیجه‌گرایی

انضباط و شادابی