چشم‌انداز ما:

نفیس نخ نماد نوآفرینی، اعتماد و مشتری مداری در صنعت پلی‌استر.

 

مأموریت ما:

تيم نفيس با شناسایی نياز حال و آينده‌ی ذینفعان با تأمين تار و پودی ماندگار، با نوآوری و ارائه‌ خدمات شایسته و کیفیت برتر ارزش می آفريند.

 

ارزش‌های ما:

مشتری‌مداری

ابداع و ابتکار

احترام و صداقت

هم‌افزایی و نتیجه‌گرایی

انضباط و شادابی

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی

 

چشم انداز و ماموریت نفیس نخ