تار و پود امروز بر قامت آینده

ما در نفیس‌ نخ ماهیت کسب‌وکار را ارائه راه‌حل برای زندگی‌پذیر کردن جهان‌ می‌دانیم. و معتقدیم کسب‌وکارهایی که پایداری را به عنوان رویکرد پیش‌برنده خود قرار داده‌اند، در مسیر تجربه بیشتر و در نتیجه، ارائۀ راه‌حل‌های باکیفیت‌تر قدم برداشته‌اند. اما داشتن کسب‌وکاری با رویکرد پایداری، بدون توجه به کره زمین و پایداری منابع آن ناممکن است. خصوصاً وقتی انسان شهریِ امروز، برای دست یافتن به یک زندگی راحت‌تر و بهتر مدام به منابع مختلف چنگ می‌زند، بدون اینکه انتهایی برای آن‌ها در نظر بگیرد. به همین دلیل است که منابع طبیعی به طور فزاینده‌ای در مسیر کم شدن‌‌اند. و تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین نگرانی‌های دغدغه‌مندان محیط‌ زیست امروز به شمار می‌آید.

ما در نفیس‌ نخ تلاش می‌کنیم همواره حالمان را با نگاه به آینده زمین ترسیم کنیم. همچنین معتقدیم کسب‌وکارها نیازمند اکوسیستم‌های پایداری هستند که بتوانند پایداری زمین را هم برای نسل‌های بعدی ضمانت کنند. در واقع ما «مسئولیت» خود می‌دانیم که زمین را به سلامت به نسل‌های بعدی بسپریم.

با چنین رویکردی، پایداری در صنایع نساجی و شرکت نفیس نخ بیشتر متوجه سه بخش اصلی است:

    • کنترل پساب‌ها، پسماندها و آلودگی‌ها: از مهم‌ترین اقدامات نفیس نخ در این بخش، کنترل شاخص‌هایی مانند COD (اکسیژن‌خواهی شیمیایی) و BOD (اکسیژن‌خواهی زیست‌شیمیایی) پسماندهاست. همچنین اقداماتی هم برای کنترل آلودگی‌های اگزاست‌های نیروگاه و تأسیسات شرکت انجام می‌شود.
    • مدیریت انرژی: به منظور مدیریت انرژی، نفیس نخ کنترل شاخص SFC را در دستور کار ماهانه خود قرار داده است.
    • تولید محصولات دوستدار محیط‌ زیست: تمرکز بر تولید نخ های خود رنگ بجای نخ های رنگرزی شده با هدف عدم تولید پساب های رنگی مضر.
    • گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست‌: شرکت نفیس نخ برنامه‌های اجرایی داوطلبانه‌ای برای فراگیر کردن فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست انجام داده است.

همچنین نفیس نخ گواهی استاندارد ISO14001 را در راستای حفظ و توسعه محیط‌زیست در سال ۲۰۱۵ کسب کرده است.

پایداری در فضای کاری

نفیس نخ ایجاد یک فضای امن کاری را در اولویت اقدامات پایداری فضای کاری خود قرار داده است. برای مثال، اقدام‌هایی که در راستای بهداشت و ایمنی کارکنان انجام شده است. همچنین ارزش‌های کاری خود را در اهمیت به کار تیمی، پایبند بودن به ‌استانداردهای اخلاقی بالا، اعتماد، انعطاف و صداقت می‌داند.

فضای فیزیکی محیط کار هم به نوعی طراحی شده است که در راستای اهمیت بیشتر به محیط زیست قدم‌هایی برداشته باشد. برای مثال، بیست درصد از مساحت کارخانه به فضای سبز اختصاص دارد. که اقدام دوستدار محیط زیست و بسیار مؤثری در ایجاد فضای کاری پویا برشمرده می‌شود.

ما در نفیس نخ معتقدیم نمی‌توان کسب‌وکاری را با رویکرد حفاظت از محیط‌ زیست و پایداری زمین تعریف کرد، اما از اجرای رویکرد پایداری در محیط کار غفلت ورزید. تأثیرگذاری در بخش صنایع نساجی کشور و توسعه آن (که از اهداف مهم نفیس نخ است) در چنین شرایطی است که اتفاق می‌افتد. شرایطی که می‌توان امیدوار به زمینی بهتر برای نسل‌های بعد بود.