ارتباط با نفیس نخ از طریق شماره های زیر :

ارتباط با واحد فروش: 33455059 – 33455058 – 33455057 (9828+)

ارتباط با واحد صادرات: azimi.m@nafisnakh.com – +98 0912-275-1522