تعامل با شما:

تعامل کارا و اثربخشِ تأمین‌کنندگان یک صنعت، همواره بهره‌وری را افزایش می‌دهد. ما در مجموعه بازرگانی نفیس نخ مأموریت خود می‌دانیم تا ارتباط خود را با حلقه‌های زنجیره‌ی تأمین صنعت نساجی گسترش دهیم. در همین راستا از طریق درگاه حاضر می‌توانید ما را همراهی کنید:

 

اطلاعات تامین کننده