شرکت نفیس نخ دارای گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) از شرکت SGS سوئیس می باشد که شامل استانداردهای {ISO 9001-2015}، {ISO 14001-2015}، {ISO 45001-2108} است:

 

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ ISO 14001-2015

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ ISO 45001 -2015

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ

گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت نفیس نخ ISO 9001-2015

 

همچنین در شرکت نفیس نخ برای بهبود و توسعه عملکرد، در کنترل‌های آزمایشگاهی نخ‌های تولیدی از استاندارد جهانی  ASTM , DIN  استفاده می شود.

استفاده از استاندارد جهانی DIN و ASTM در شرکت نفیس نخ

استفاده از استاندارد جهانی DIN و ASTM برای بهبود و توسعه عملکرد شرکت نفیس نخ