نیکومردی که بنیان نیکو نهاد:

«شما حرکت کنید، درهای بسته به روی شما باز خواهند شد.»

این جمله‌ای از محمدعلی نوید، بنیان‌گذار نفیس نخ است. مردی پرتلاش و پرامید که کار کردن را نه فقط راهی برای کسب درآمد، که راهی برای تأثیرگذاری، ارتقای کیفیت زندگی و ساختن آینده‌ای بهتر می‌دانست.

محمدعلی نوید، تیرماه ۱۳۰۴ چشم به دنیا باز کرد. از همان سال‌های ابتدای نوجوانی مشغول به کار شد و این روند، تا پایان عمرش هم ادامه داشت. مردی که همواره با احترام و آرامش صحبت می‌کرد و ناامیدی در لغت‌نامۀ ذهنش یافت نمی‌شد. امیدِ او بود که پا به پای مشکلات می‌آمد و آرامش و مدیریت کم‌نظیر او بود که مسائل را رفع و رجوع می‌کرد.

محمدعلی نوید، معتقد بود که یک کسب‌وکار موفق به همان میزان که چرخ‌های صنعت را به گردش درمی‌آورد، باید کمک کند امور خیریه هم بچرخند. به همین دلیل، مشارکت در این امور، همواره در دستورکارش بود و به مسئولیت اجتماعی توجه خاصی نشان می‌داد. اصل اول برایش تعالی جامعه بود و با همین رویکرد هم در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی (بدون وابستگی به گروه مشخصی) شرکت می‌کرد. علاوه بر این‌ها، تولید کار و بنیان گذاشتن شرکت‌ها و مؤسساتی که برای افراد زیادی شغل ایجاد کرده بود، از همین فعالیت‌های نیک بودند که در ادامه، شرح کوتاهی از آن‌ها را خواهید خواند.

محمدعلی نوید، در شهریورماه ۱۳۹۱ چشم از جهان فروبست، اما با امید و به یاد او، نفیس نخ حرکت خواهد کرد و اطمینان داریم درهای بسته به رویمان باز خواهد شد.

 

از جمله سوابق کاری و فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان:

 • بنیان‌گذار شرکت ایران تراک، نماینده کامیون‌های داف آلمان و مدیرعامل از سال ۱۳۳۸ الی ۱۳۵۵
 • بنیان‌گذار گروه صنعتی سپاهان در سال ۱۳۵۲ و مدیرعامل این شرکت از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، عضو هیئت‌مدیره شرکت گروه صنعتی سپاهان از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۱
 • بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفیس نخ در سال ۱۳۷۸ و مدیرعامل تا سال ۱۳۸۳ و رئیس هیئت‌مدیره تا سال ۱۳۸۳
 • یکی از بنیان‌گذاران شرکت نساجی و پوشاک جامعه در سال ۱۳۶۴ و عضو هیئت‌مدیره از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۱
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت استیل لقمان
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت شیشه دارویی مفید
 • بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران و آبادانی بستان از سال ۱۳۵۰
 • عضو هیئت‌رئیسه‌ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶
 • نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰
 • نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۱
 • عضو هیئت نظارت بر انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۸۹

سایت یادبود مرحوم محمدعلی نوید