بازگشت به صفحه قبل

نخ TFO (تابیده)


در سالن  TFOانواع مختلفی از نخ ها  اعم از DTY ،FDY،SDY، ITY و ATY بسته به سفارش بصورت تک لا یا چند لا تابیده می شوند. 

استفاده از چند تکنولوژی متفاوت در سالن تاب، این امکان را فراهم ساخته است که بتوانیم نخ ها با نمره، تاب و کلاس های وزنی مختلف با توجه به الزامات مشتری  تولید  نماییم.  

ویژگیهای نخ  TFO نفیس نخ:

  • حدود نمره :75تا 1500 دنیر
  • کلاس وزنی : 1.5  و 3  کیلوگرم
  • براقیت: نیمه مات-برایت-سوپر برایت
  • تاب در متر: 100 TPM تا 3000 TPM 

با توجه به تکنولوژی های متنوع موجود در شرکت نفیس نخ، امکان تولید انواع نخ های تابید ه فانتزی، جمع شدگی بالا و یا با تاب بالا برای مصارف خاص میسر شده است.

موارد مصرف این نخ عبارتند از:پارچه های پرده و رومبلی، شال و روسری،  پارچه های لباسی زنانه، پارچه های چادری و کرپ، پارچه شبه فاستونی، فرش شگی، نخ دوخت، نخ برودری و ...

نوع دنیر فیلامنت مینگل لاستر تعداد لا جهت تاب تعداد تاب DPF مورد مصرف رنگ توضیحات
144 450 SBr 100
108 135 ITY 1200
36 75 SD 1400
108 450 SBr 150
144 450 SBr 150
192 450 SBr 150
96 300 SD 150
108 400 SD 150
144 400 SD 150
108 450 SD 150
144 450 SD 150
192 450 SD 150
108 135 ITY 170
96 300 SBr 175
108 450 SBr 175
144 450 SBr 175
192 450 SBr 175
96 300 SBR 180
408 150 BR 200
272 300 Br 200
72 300 SBr 200
96 300 SBr 200
108 450 SBr 200
144 450 SBr 200
192 450 SBr 200
96 300 SD 200
108 135 ITY 220
108 135 ITY 230
600 50 SD 24 کارمزدی
108 135 ITY 250
36 150 SBr 250
48 150 SBr 250
288 300 SBr 250
72 300 SBr 250
96 300 SBr 250
144 100 SD 250
36 100 SD 250
48 100 SD 250
48 120 SD 250
36 150 SD 250
48 150 SD 250
96 150 SD 250
72 300 SD 250
96 300 SD 250
96 300 SD 280
36 150 BR 300
36 150 SBr 300
72 300 SBr 300
96 300 SBr 300
108 450 SBr 300
144 450 SBr 300
192 450 SBr 300
36 150 SD 300
48 150 SD 300
96 150 SD 300
72 300 SD 300
96 300 SD 300
108 135 ITY 350
36 150 SBr 350
48 150 SBr 350
72 300 SBr 350
96 300 SBr 350
36 100 SD 350
48 100 SD 350
288 150 SD 350
36 150 SD 350
48 150 SD 350
48 150 SD 350 دوك مشبك
96 180 SD 350
96 200 SD 350
96 240 SD 350
288 300 SD 350
72 300 SD 350
96 300 SD 350
48 150 SD - H.T 350
36 100 SBr 360
48 100 SBr 360
36 150 SBr 400
48 150 SBr 400
108 450 SBr 400
144 450 SBr 400
192 450 SBr 400
144 100 SD 400
36 100 SD 400
48 100 SD 400
36 150 SD 400
48 150 SD 400
64 300 SD 400
96 300 SD 400
36 75 SD 400
36 150 BR 450
36 150 SBR 450
72 300 SD 450
96 300 SD 450
36 100 BR 500
36 100 SBr 520
48 100 SBr 520
108 135 ITY 600
96 135 ITY 600
36 100 SBr 600
48 100 SBr 600
36 75 SD 600
36 100 BR 630
36 100 SBr 630
48 100 SBr 630
36 100 SD 630
48 100 SD 630
108 135 ITY 640
36 100 SBr 650
48 100 SBr 650
108 135 ITY 700
36 75 SD 700
36 100 SBr 730
48 100 SBr 730
36 150 SBr 750
48 150 SBr 750
36 75 SD 750
108 135 ITY 800
48 150 SBr 800 DLY
48 180 SBR 800
48 250 SBr 800
36 75 SD 800
96 150 SD 850
36 100 SBr 900
48 100 SBr 900