بازگشت به صفحه قبل

SDY/FDY


این نخ از اعمال کشش روی نخ POY تولید می شود که بدو صورت تک مرحله ای یا دو مرحله ای انجام می شود و ماده اولیه جهت تولید نخ تابیده بوده و خود نیز بطور مستقیم در بافندگی نیز مصرف دارد.

ویژگیهای نخ  FDY نفیس نخ:

  • حدود نمره :75 تا 1000 دنیر
  • کلاس وزنی:9 -14 کیلوگرم.
  • براقیت: نیمه مات-برایت-سوپر برایت
  • رنگ: تنوع وسیعی از رنگ ها  با انواع براقیت ها برای مصارف خودرویی، پرده، مبلمان، فرش و...
  • FDY خاص : نخ های کاتیونیک، HR، فلورسنتی و شرینک بالا، شرینک پایین،  استحکام بالا،نخ های مولینه و ...

موارد مصرف نخ FDY:پارچه رومبلی، پارچه کرپ، پرده، روسری ، نخ دوخت وگلدوزی، فرش شگی، نخ شانل، پتوی راشل، ساک و چمدان


نوع دنیر فیلامنت مینگل لاستر تعداد لا جهت تاب تعداد تاب DPF مورد مصرف رنگ توضیحات
530 156 3 ملانژ
300 136 BR 1
600 144 BR 2
450 144 BR 3
300 272 BR 2
100 36 BR 1
150 36 BR 1
450 408 BR 3
150 48 BR 1
300 96 CD 2
135 108 ITY 2
45 /108 SBR /
380 108 SBR 2 ملانژ
400 108 SBR 2
300 108 SBR 3
450 108 SBR 3
480 108 SBR 3 ازدياد طول بالا
450 132 SBR 3 ملانژ
186 144 SBR 1
300 144 SBR 2
450 144 SBR 2
520 144 SBR 2
530 144 SBR 2 ملانژ
550 144 SBR 2
600 144 SBR 2
450 144 SBR 3
530 144 SBR 3 ملانژ
400 144 SBR 4
450 144 SBR 4
420 192 SBR 1
420 192 SBR 2
450 192 SBR 2
500 192 SBR 2
600 192 SBR 2
600 192 SBR 4
300 193 SBR 1
650 216 SBR 3
900 216 SBR 3
450 240 SBR 2
300 288 SBR 2
900 288 SBR 3
260 3/1 SBR 9
100 36 SBR 1
150 36 SBR 1
600 384 SBR 4
118 48 SBR 1 استحكام بالا
150 48 SBR 1
200 72 SBR 1
210 72 SBR 1
300 72 SBR 1
300 72 SBR 1 HIGH SH
300 72 SBR 1 ازدياد طول بالا
300 72 SBR 2
300 72 SBR 2 ازدياد طول بالا
350 72 SBR 2 ازدياد طول بالا
240 96 SBR 1 استحكام بالا
300 96 SBR 1
400 96 SBR 2
300 192 SD 1 استحكام بالا
315 192 SD 1 استحكام بالا
300 192 SD 2
400 192 SD 2 استحكام بالا
600 192 SD 2
600 288 SD 3 استحكام بالا
750 288 SD 3 استحكام بالا
600 384 SD 2 استحكام بالا
100 48 SD 1
120 48 SD 1 استحكام بالا
150 48 SD 1
150 48 SD 1 HIGH SH
300 72 SD 1
150 96 SD 1
150 96 SD 1 استحكام بالا
180 96 SD 1 استحكام بالا
210 96 SD 1 استحكام بالا
240 96 SD 1 استحكام بالا
300 96 SD 1
420 96 SD 1
240 96 SD 2 استحكام بالا
300 96 SD 2
150 48 SD - PLUS 1
45 /120 SD SBR / ملانژ