بازگشت به صفحه قبل

مسئولیت اجتماعی


برنامه زندگی پایدار نفیس نخ الگوی ما برای رسیدن به چشم انداز و طرح کلی ما برای رشد کسب و کارمان است.
ما در سیاره ای زندگی می کنیم که دما رو به افزایش است، ذخایر غذایی کم هستند، کمبود آب داریم، فاصله طبقاتی فقیر و غنی روز به روز بیشتر می شود، دنیایی که صنعت رو به رشد دارد و همین موضوع باعث بروز چنین مشکلات اجتماعی و زیست محیطی می شود و این داستانی است که تا مدت ها ادامه دارد، اما در حال حاضر این همان چیزی است که ما به آن شکل می دهیم؛ داستان بشریت و زمینی که در آن زندگی می کنیم.
از طرفی رشد مداوم جمعیت باعث افزایش مصرف و نیازهای بیشتر و در نهایت مصرف منابع محدود زمین می شود با وجود این چالش ها با بازارهای بی ثبات و آشفته روبرو خواهیم شد که در نتیجه آن مواد خام نیز به سختی در دسترس خواهند بود. مواجه شدن با چنین چالش هایی ما را بر آن ساخت تا شیوه های کسب وکارمان را تغییر دهیم ،زیرا ما معتقدیم که کسب و کار باید بخشی از راه حل باشد تا بتوانیم جهانمان را تغییر دهیم ، آنگاه دیگر مثل همیشه نخواهیم بود.
با تغییر در معادلات کسب وکارمان می توانیم بر جهانی که در آن زندگی می کنیم تاثیرات عمیق مثبتی داشته باشیم، تا با پاسخگویی همزمان به نیاز مشتریان، دولت و جامعه به نیاز آیندگان ما که یکی دیگر از ذینفعان ما می باشند پاسخ دهیم، آنگاه زندگی بهتر و در نهایت زمینی امن خواهیم داشت که خانه مشترک ما و آیندگان ما است و این همان چرایی هدف ما از ساختن زندگی پایدار و تبدیل آن به سبکی عادی می باشد.

چهار هدف اصلی تیم نفیس برای پایداری:

پایداری در شرکت نفیس نخ
پایداری در شرکت نفیس نخ
پایداری در شرکت نفیس نخ
پایداری در شرکت نفیس نخ

پایداری در شرکت نفیس نخ 

حضور شركت نفيس نخ در اولين كنفرانس ملي مسئوليت اجتماعي و دريافت لوح تقدير اين كنفرانس توسط جناب آقاي آهنگريان مديريت محترم عامل شركت نفيس نخ