بازگشت به صفحه قبل

خودرویی


در خصوص تولید منسوجات مورد استفاده در صنایع خودرو سازی، با توجه به ویژگیها و استانداردهای سخت گیرانه ی این صنعت ، یکنواختی بسیار بالا در شید رنگ محصولات تولیدی در محموله های متناوب و ثبات بسیار بالای تصعیدی، شستشویی، نوری و سایشی رنگهای مورد استفاده، خواص ازدیاد طول و استحکام متناسب با مصرف، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بدین سبب با توجه به کیفیت و ثبات کیفیت در محصولات نفیس نخ، این شرکت یکی از تامین کنندگان اصلی محصولات مورد استفاده در بافت روکشهای خودرو مورد مصرف در تولیدات شرکتهای بزرگ خودروسازی است. 

          

اغلب نخ های  مورد استفاده در این صنعت عبارتست از نخهای DTY، FDY و ATY در نمرات مختلف که در پارچه های روکش صندلی خودروی تاری پودی، گردباف یا مخمل مصرف می شوند.

محصولات خودرویی با سخت گیرانه ترین استانداردهای خودرویی تولید و بسته بندی می گردند.