بازگشت به صفحه قبل

نخ های HSD


نخ های  HSD به نخ های DTYبا جمع شدگی بالا گفته می شود که تحت شرایط خاص با عملیات تکسچرایزینگ تولید می شود. وِیژگی اصلی این نخ های جمع شدگی بالا بوده که در حرود 2-3  برابر نخ های DTY معمولی می باشد.

این نخ ها قابلی مصرف در پارچه های رومبلی گل برجسته، فرش های فانتزی،فرش های  ماشینی گل برجسته و پارچه هایی بامصارف خاص، می باشد.