بازگشت به صفحه قبل

بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ


سرکار خانم مهندس نصرالهی،مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه جناب آقای مهندس پرزحمت،  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان قزوین و هیات همراه در تاریخ 95/02/28 از شرکت  نفیس نخ بازدید به عمل آوردند و طی این بازدید از نزدیک با مسایل و مشکلات نساجی آشنا شدند.


بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ
بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ
بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ
بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ
بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ
بازدید سرکار خانم مهندس نصرالهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت نفیس نخ

نوشته شده در تاریخ 1395/03/06 11:38:06      تعداد بازدید: 2415