بازگشت به صفحه قبل

اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کووید 19 در سال 1399


1-    در راستای ایفای مسولیت های اجتماعی که همواره مورد توجه اعضای هیات مدیره شرکت بوده است، کمک ده میلیارد ریالی به علوم پزشکی قزوین جهت تجهیز امکانات درمانی بیمارستانهای استان قزوین انجام گردید.
2-    طبق برنامه شرکت مقرر شده بود 9 فروردین فعالیتهای مربوط به تعمیرات و نگهداری انجام شود که با توجه به مصوبات کشوری یک روز در میان جلسات غیرحضوری مدیران شرکت جهت تعریف اقدامات بهداشتی  و انجام هماهنگی ها  برگزار می گردید و در نهایت از 23 فروردین فعالیت های شرکت آغاز شد.
3-    طبق اطلاع رسانی انجام شده جهت شروع بکار واحدهای صنعتی، ثبت نام در سایت معرفی شده وزارت بهداشت  انجام گردید.
4-    طی مصوبه جلسات برگزار شده مقرر شده بود که پرسشنامه ای( حاوی سفرهای افراد و درج علائم بیماری در صورت وجود آن)، جهت ردیابی و غربالگری همکاران در ایام تعطیل آماده گردد. که در اولین روز کاری شرکت پرسشنامه توسط همکاران تکمیل و توسط مسول HSE  بررسی شد که در این بین کسانی که اظهار به داشتن علائم بیماری کرده بودند به مراجع پزشکی جهت بررسی وضعیت آنها ارجاع داده شد. گفتنی انجام این اقدامات با رعایت فاصله و به دور از تجمع انجام شده است.

          


5-    با توجه به اظهار نظر های مرکز بهداشت جهانی و وزارت بهداشت مبنی بر استفاده ماسک ، به تمامی همکاران بسته های ماسک و دستکش جهت استفاده روزانه تحویل شد و طی اطلاعیه ها از همکاران خواسته شد از لحظه سوار شدن سرویس های ایاب و ذهاب تا خروج از شرکت از ماسک و دستکش استفاده گردد.
همچنین برای تفکیک لباس کار از لباس منزل نیز دو کیسه داده شد تا در رختکن این جداسازی انجام شود.6-    در اقدامات قبل از سال، ضدعفونی داخل سرویس های ایاب و ذهاب در تمامی شیفت ها و ماشین های باری انجام می شد که در سال 99 تمامی ماشین هایی که وارد شرکت می شوند و همچنین فضای بیرونی سرویس های ایاب و ذهاب ضدعفونی می شوند.
7-     با توجه به اظهارات مرکز بهداشت جهانی و وزارت بهداشت که کفش ها مهمترین منبع انتقال هستند و همچنین به ضدعفونی مکرر دست ها اشاره شده است، در تمامی ورودی های سالنها، رختکن و ... محلول ضدعفونی و موکت های آغشته به محلول ضدعفونی جهت ضدعفونی دست ها و کفش ها قرار داده شده است.

         


8-    با توجه به اینکه ورود و خروج پرسنل در شیفت ها منجر به تجمع می گردد طی برنامه اطلاع رسانی شده سرویس های ایاب و ذهاب طبق برنامه زمانبندی بوده در شرکت حضور می یابند(فاصله زمانی رعایت شده است) و همچنین خروج همکاران نیز طبق برنامه زنبدی و بر اساس محل کار می باشد و علاوه بر این موارد درب دیگری برای رختکن ایجاد گردید تا درب ورود و خروج متفاوت باشد و همچنین فضایی دیگر برای کم کردن تجمع پرسنل جهت استفاده از رختکن آماده و مورد استفاده قرار گرفت.9-      با توجه به پروتکل های بهداشتی رستوران شرکت تعطیل گردید و ساعت کاری پرسنل نیز 2 ساعت کم شده است(8 الی 15).
10-    با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت اتاق سیگار جمع و  استعمال دخانیات ممنوع گردید.
11-    با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت فعالیت های گروهی و ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی لغو گردید.
12-     با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت جهت جداسازی محل های پرتردد جهت پاسخگویی به مراجع کنندگان، فضای کاری انتظامات از فضای نشستن مراجعه کنندگان با قرار دادن نایلون در پیشخوان جدا گردید.13-    با توجه به کم کردن ازدحام در اتاق های اداری، جابجایی نفرات در اتاق های پر ازدحام به اتاق های دیگر انجام پذیرفت.
14-    جهت تهویه بهتر هوا سالن های تولیدی، دو پروژه برای سالن های تولیدی جهت اصلاح  و بهبود گردش بهتر هوا تعریف گردید و در الویت اجرا قرار گرفته است.
15-    در راستای پرهیز از تجمع و ازدحام، شرکت با  دو سوم ظرفیت راه اندازی گردید.
16-    بروشور آموزشی در خصوص رعایت موارد بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلاء به بیماری برای استفاده همکاران و خانواده آنها تهیه و توزیع گردید( تمام مطالب آموزشی قبلی با نصب بر روی بردها و تلویزیونهای شرکت انجام می شد ولی با توجه به اینکه حس گردید خانواده ها نیز نیازمند برخی آموزش ها هستند بصورت کاغذی اقدام شد که سعی شد با رعایت موارد بهداشتی صورت گیرد).


نوشته شده در تاریخ 1399/01/27 10:12      تعداد بازدید: 511