بازگشت به صفحه قبل

برگزاري جشنواره امتنان از برگزيدگان جامعه كار و توليد با حضور كاركنان نمونه شركت نفيس نخ


    

مراسم سیزدهمین جشنواره امتنان از برگزيدگان جامعه كار و توليد استان قزوين در محل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور مديران و مسئولين استاني و جمعی از کارگران، کارفرمایان برگزار شد. در اين جشنواره، پس از بررسیهای به عمل آمده توسط کمیته داوران مربوطه، گروه كار نظام پيشنهادهاي شركت نفيس نخ به عنوان گروه كار نمونه و آقايان رضا صفري و احمد محمدي الموتي به عنوان كارگر نمونه معرفی شدند و تقدیر نامه جشنواره را دریافت نمودند.


نوشته شده در تاریخ 1397/12/07 15:25      تعداد بازدید: 877