بازگشت به صفحه قبل

برگزاري جلسه تدوين استراتژي شركت نفيس نخشرکت‌های موفق و ماندگار شرکت‌هایی هستند که یکپارچه در مسیری روبه‌جلو حرکت می‌کنند و مجموعه‌ی ارزش‌های آن‌ها در مسیر خلق ِسودمندی برای جامعه و مشتریان است و این شرکت‌های موفق نسبت به عوامل محیط درونی و بیرونی وسواس دارند و رویکردها و قواعدشان را براساس آنها بازنگری می‌کنند. در این راستا شرکت نفیس نخ برای تصمیم گیری های استراتژیک کارگاه تدوین استراتژی را برگزار می کند که در این کارگاه کارشناسان و مدیران میانی در کنار مدیران ارشد قرار می گیرند و برای آینده سازمان در سال پیش رو تصمیم گیری می کنند.به رسم هر ساله، امسال نيز جلسه کارگاه تدوين استراتژي در روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه با حضور کارشناسان و مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت برگزار گردید که با مشارکت و همکاری و همدلی همه اعضاء جلسه چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف و اقدامات استراتژیک سازمان تدوین گردید.


نوشته شده در تاریخ 1398/02/03 09:30      تعداد بازدید: 774